За Елейа

Политика

ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ PDF icon

За нас

ЕЛЕЙА ЕООД е динамично развиваща се семейна компания, специализирана в производството на широка гама заготовки от пресни зеленчуци, готови за консумация храни и салати на млечна и майонезна основа. Иновативното предприятие на фирмата е изградено по проект финансиран от Програма за развитие на селските райони и е оборудвано с високотехнологични и енергоспестяващи машини, фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствени нужди и инсталация за анаеробно разграждане на биологичните отпадъци от технологичния процес, чрез която се произвежда биогаз и се осигурява безотпадна технология на производство. През 2021 година получихме финансова помощ по Мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. През последните години фирмата бележи забележителен ръст не само по отношение на броя клиенти и генерирания оборот от продажби, но и непрестанно разширява портфолиото си от предлагани продукти, така че да отговори напълно на изискванията на своите клиенти и бизнес партньори.

Визия

Вярваме, че за да бъдем успешни в това което правим, трябва да можем да отговорим на изискванията на нашите клиенти по отношение на асортимент, вкус, качество, цена, хранителна стойност и наличие в търговската мрежа на продуктите, които предлагаме. Вдъхновени от идеята да улесним потребителите в тяхното забързано и изпълнено със задължения и отговорности ежедневие, ние се стремим да произвеждаме разнообразни продукти, които се приготвят бързо, лесно, без нужда от предварителна подготовка, без излишни отпадъци, така че Вие да можете да се насладите на вкусна, питателна и разнообразна храна, като същевременно имате повече свободно време за Вашите близки и приятели.

Мисия

Нашата мисия е да се утвърдим като надежден доставчик и предпочитан партньор, който предлага на своите клиенти продукти с вкус и качества на домашно приготвена храна, произведени по иновативни, ефикасни и ефективни технологии, вдъхновени от традиционни рецепти и съобразени с най-високите стандарти за природосъобразно хранене. Целта ни е да произвеждаме и доставяме продукти на атрактивни цени, с качество гарантирано чрез прецизен контрол на суровините и готовия продукт по цялата верига от полето до трапезата, като по този начин създаваме устойчива добавена стойност за нашите клиенти, служители, бизнес партньори и държавите, в които се продават продуктите ни.

Философия и Ценности

Социална отговорност – Ние спазваме законите и общоприетите норми, не използваме подкупи, измама и модел на поведение, който да позволява възникването на лични зависимости или задължения. Не толерираме дискриминацията и осигуряваме равни възможности и равно третиране хората с които работим независимо от тяхната раса, цвят на кожата, пол, възраст, физическо или умствено увреждане, религия, политически убеждения и други лични белези.

Почтеност – Стремим се да бъдем етични, лоялни и отговорни във взаимоотношенията си помежду ни и с нашите клиенти и партньори.

Иновативност – Непрестанно променящите се изисквания на потребителите и новаторската ни култура ни вдъхновяват да се адаптираме и да предоставяме иновативни решения за нашите клиенти и партньори. ЕЛЕЙА ЕООД приветства всяка възможност за обсъждане на идеи за нови продукти или интерпретации на текущите ни рецепти, така че максимално да отговорят на нуждите на нашите клиенти и партньори.

Качество – Планираме, организираме и контролираме всички процеси по начин, който гарантира постоянно качество на продуктите, които предлагаме и помага да изпълняваме поетите ангажименти точно и на време.